• Universell eller inntektsavhengig barnetrygd? 

      Kornstad, Tom; Thoresen, Thor Olav (Journal article, 1999)
      For i større grad å rette barnetrygden mot barnefamilier med lavere inntekter, kan en vurdere å beskatte eller inntektsprøve ordningen. I denne artikkelen diskuterer vi virkninger på inntektsfordeling og arbeidstilbud av ...