• Fordelingseffektivitet av direkte og indirekte skatter 

   Benedictow, Andreas; Hussein, Mohamed Farah; Aasness, Jørgen (Journal article, 2000)
   Det norske skattesystemet består av en rekke styrings- og fordelingsinstrumenter. Hvis myndighetene ønsker å redusere husholdningenes skattenivå; hvilke skatteendringer bør de velge dersom målsettingen er (a) størst mulig ...
  • Særregler i beskatningen av alderspensjonister 

   Rønningen, Dag; Fredriksen, Dennis (Journal article, 2002)
   Befolkningsutviklingen tilsier at det vil bli stadig flere alderspensjonister per yrkesaktiv. I tillegg vil de fremtidige alderspensjonistene få økte pensjonsinntekter som følge av økte pensjonsrettigheter. Under ...
  • Universell eller inntektsavhengig barnetrygd? 

   Kornstad, Tom; Thoresen, Thor Olav (Journal article, 1999)
   For i større grad å rette barnetrygden mot barnefamilier med lavere inntekter, kan en vurdere å beskatte eller inntektsprøve ordningen. I denne artikkelen diskuterer vi virkninger på inntektsfordeling og arbeidstilbud av ...