• Gratis klimakvoter og investeringer i ren teknologi 

      Rosendahl, Knut Einar; Storrøsten, Halvor Briseid (Journal article, 2011)
      Tildeling av gratis klimakvoter kan påvirke bedrifters insentiver til å investere i renere produksjonsteknologi. I denne artikkelen diskuterer vi effektene av gratis tildeling når bedriftene får tildelt et antall omsettelige ...