• Virker Den grønne utviklingsmekanismen mot sin hensikt? 

      Glomsrød, Solveig; Rosendahl, Knut Einar (Journal article, 2004)
      Den grønne utviklingsmekanismen (CDM) under Kyotoprotokollen åpner for kjøp av utslippsrettigheter fra utviklingsland. Det er dobbelt attraktivt å overføre penger til Sør og samtidig redusere kostnadene ved klimapolitikken ...