• Hvordan industristatistikken ble til (1774-1875) 

      Søbye, Espen (Journal article, 1998-05)
      Industristatistikk ble første gang publisert av Det statistiske Bureau den 20. juni 1876 og gjaldt for årene 1866-70. I forbindelse med en pågående utarbeidelse av historisk statistikk1 for industri blir det vurdert om ...