• Historisk nasjonalregnskap 

      Skoglund, Tor (Journal article, 1998-11)
      Statistisk sentralbyrå publiserte i 1965 nasjonalregnskapstall for perioden 1865-1960. Siden har SSB gjennomført to omfattende hovedrevisjoner av det norske nasjonalregnskapet uten at de historiske tallseriene er revidert. ...