• Kan arbeidserfaring erstatte formell utdanning? 

      Hægeland, Torbjørn (Journal article, 2002)
      Kan manglende utdanning kompenseres gjennom læring på jobben? En måte å anslå omfanget av læring på jobben er å undersøke hvordan lønnen blir påvirket av arbeidserfaring og varigheten av arbeidsforhold. I denne artikkelen ...