• Er særskilt støtte til "månelandingen" på Mongstad effektiv politikk? 

   Bye, Brita; Heggedal, Tom-Reiel; Jacobsen, Karl (Journal article, 2009)
   Regjeringens ”månelandingsprosjekt” innebærer at norske myndigheter gir særskilt støtte til forskning og utvikling av teknologier for karbonfangst og -lagring. I denne artikkelen drøfter vi om en slik selektiv virkemiddelbruk er ...
  • Om tømmerhogst og klimanøytralitet 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2010)
   Når man skal vurdere klimagevinsten av ulike bioenergitiltak, er det gjeldende praksis å anta at bioenergi er klimanøytralt. Dette innebærer at utslipp fra trevirke beregnes til å være null, til tross for at forbrenning ...