• Et renere og rikere Kina? 

      Glomsrød, Solveig (Journal article, 2002-06)
      Kinas energibruk vil bli mer enn fordoblet fram til 2020. Selv om bruken av olje vil øke kraftig, vil kull fortsette å være den klart dominerende energibæreren og utfordre miljøet lokalt og globalt. Overgang fra råkull ...