• Prisnivåjustering av lønnsnivå i internasjonale sammenlikninger 

      Svennebye, Lars H. (Journal article, 2005)
      Et verditall består av pris multiplisert med mengde. I en internasjonal sammenlikning av verditall vil land med høyt prisnivå få overvurdert sin posisjon i forhold til land med lavt prisnivå. Dersom man ønsker å sammenlikne ...