• Faktorer bak prisutviklingen på importerte klær 

      Moe, Mona Vibeke (Journal article, 2002-04)
      Prisveksten på importerte konsumvarer har vært lav de seneste årene, og lav prisvekst ved import av klær har vært en viktig faktor bak denne utviklingen: Importprisene for klær var i 2001 lavere enn for ti år siden. Flere ...