• Hva koster klimatiltak for Norge? 

   Bye, Brita; Fæhn, Taran (Journal article, 2009)
   Gjennom å oppsummere mye av forskningen om samfunnsøkonomiske kostnader ved klimatiltak i Norge, belyser denne artikkelen dilemmaer for norske myndigheter i utformingen av klimapolitikken fremover og får frem hvilke ...
  • Klimagassregnskapet - et regnskap med holdbarhetsdata 

   Haakonsen, Gisle; Rosland, Audun (Journal article, 2006)
   Klimakonvensjonen og Kyoto-protokollen pålegger industrilandene et strengt regime for beregning og rapportering av utslipp av CO2 og andre klimagasser. Slike utslippstall er basert på mer eller mindre sikre beregninger, ...
  • Raskere klimaendringer enn ventet? 

   Alfsen, Knut H. (Journal article, 2007)
   Til tross for stor oppmerksomhet og nye ambisiøse nasjonale målsettinger om utslippsreduksjoner på kort og lang sikt, kan man likevel stille spørsmål om vi tar klimaproblemet alvorlig nok. Klimaendringene kan bli større ...
  • Tenke globalt; handle lokalt eller handle kvoter? : en makroøkonomisk analyse av å gjennomføre Klimaforlikets mål for 2010 

   Fæhn, Taran (Journal article, 2010)
   Stortingets klimaforlik inneholder mål om norske bidrag til globale, europeiske og innenlandske utslippskutt. Siden det er praktisk talt irrelevant for den globale oppvarmingen hvor utslippskuttene finner sted, vil et ...