• Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? 

   Bye, Torstein; Rosendahl, Knut Einar (Journal article, 2005)
   Fra nyttår 2005 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen vil slå fullt ut i kraftmarkedet. Dette kan være tilfelle i enkeltimer, men ...
  • Klimagassregnskapet - et regnskap med holdbarhetsdata 

   Haakonsen, Gisle; Rosland, Audun (Journal article, 2006)
   Klimakonvensjonen og Kyoto-protokollen pålegger industrilandene et strengt regime for beregning og rapportering av utslipp av CO2 og andre klimagasser. Slike utslippstall er basert på mer eller mindre sikre beregninger, ...
  • Kyoto-avtalen - nyttig eller bortkastet? 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2005)
   De globale klimagassutslippene vokser raskt, noe som blant annet henger sammen med den sterke økonomiske veksten i Kina og andre utviklingsland. Kyoto-avtalen, som trådte i kraft i februar i år, er verdenssamfunnets svar ...
  • Kyoto-samarbeid uten Russland og Ukraina : effekter på utslippsreduksjoner og kvotepriser 

   Alfsen, Knut H.; Holtsmark, Bjart (Journal article, 2004)
   Etter at USA og Australia meldte seg ut av Kyoto-samarbeidet sitter Russland med nøkkelen til om Kyotoprotokollen skal tre i kraft; uten russisk ratifikasjon vil ikke protokollen bli bindende. Men selv uten russisk ratifikasjon ...
  • Russisk rullett? : Kyoto-protokollen og Russland 

   Holtsmark, Bjart; Alfsen, Knut H. (Journal article, 2003)
   Etter at de fleste industriland har ratifisert Kyoto-protokollen, er ikrafttredelse nå bare avhengig av russisk ratifikasjon. Denne artikkelen diskuterer noen av de forhold russiske myndigheter trolig analyserer nøye ...
  • Virker Den grønne utviklingsmekanismen mot sin hensikt? 

   Glomsrød, Solveig; Rosendahl, Knut Einar (Journal article, 2004)
   Den grønne utviklingsmekanismen (CDM) under Kyotoprotokollen åpner for kjøp av utslippsrettigheter fra utviklingsland. Det er dobbelt attraktivt å overføre penger til Sør og samtidig redusere kostnadene ved klimapolitikken ...