• Kyoto-protokollen og internasjonal handel med utsleppskvotar : er marknadsmakt noko problem?* 

   Søberg, Morten (Journal article, 1999)
   Ein eksperimentell analyse viser at informasjon om forventa pris og handelsvolum hindrar store aktørar i å bruke marknadsmakt, det vil seie påverke prisen på utsleppskvotar til sin fordel. Dette skjer trass i at til dømes ...
  • Kyoto-samarbeid uten Russland og Ukraina : effekter på utslippsreduksjoner og kvotepriser 

   Alfsen, Knut H.; Holtsmark, Bjart (Journal article, 2004)
   Etter at USA og Australia meldte seg ut av Kyoto-samarbeidet sitter Russland med nøkkelen til om Kyotoprotokollen skal tre i kraft; uten russisk ratifikasjon vil ikke protokollen bli bindende. Men selv uten russisk ratifikasjon ...
  • Russisk rullett? : Kyoto-protokollen og Russland 

   Holtsmark, Bjart; Alfsen, Knut H. (Journal article, 2003)
   Etter at de fleste industriland har ratifisert Kyoto-protokollen, er ikrafttredelse nå bare avhengig av russisk ratifikasjon. Denne artikkelen diskuterer noen av de forhold russiske myndigheter trolig analyserer nøye ...
  • Virker Den grønne utviklingsmekanismen mot sin hensikt? 

   Glomsrød, Solveig; Rosendahl, Knut Einar (Journal article, 2004)
   Den grønne utviklingsmekanismen (CDM) under Kyotoprotokollen åpner for kjøp av utslippsrettigheter fra utviklingsland. Det er dobbelt attraktivt å overføre penger til Sør og samtidig redusere kostnadene ved klimapolitikken ...