• Barnehageforliket - effekter på arbeidstilbud og inntektsfordeling 

      Kornstad, Tom; Thoresen, Thor Olav (Journal article, 2003)
      Barnehageforliket våren 2003 innebærer at fra 2005 skal foreldre maksimalt betale 1 500 kroner per måned for en barnehageplass, samtidig som at det skal være full behovsdekning. I denne artikkelen diskuteres effekter av ...