• Hva bestemmer prisfølsomheten i den norske eletterspørselen? 

   Holmøy, Erling; Olsen, Øystein; Strøm, Birger (Journal article, 1998)
   Artikkelen analyser prisfølsomheten i den samlede norske el-etterspørselen. Ved hjelp av den anvendte likevektsmodellen MSG-6 anslås el-etterspørselen å falle med ca. 0,3 prosent pr. prosent økning i elprisen. Artikkelen ...
  • Reduksjon av klimagassutslipp i Norge : beregninger for Lavslippsutvalget 

   Åvitsland, Turid (Journal article, 2006)
   SSB har fått en konkret tiltakspakke fra Lavutslippsutvalget (LUU) med antakelser om kostnader, effektiviseringer (gevinster) og utslippsreduksjoner som følge av påbud om innføring av ny og mindre forurensende teknologi. ...