• Matvarepriser i Norge, Sverige og Danmark 

   Myran, Ketil; Sandberg, Lasse (Journal article, 1999)
   Høyt prisnivå i et land er ikke nødvendigvis et onde i seg selv, men kan indikere et potensiale for prisnedgang. Denne artikkelen beskriver resultatene fra en undersøkelse av det norske prisnivået på matvarer sammenlignet ...
  • Redusert matmoms - fullt prisgjennomslag hindret av kiosker og bensinstasjoner? 

   Johansen, Ingvild (Journal article, 2003-10)
   En halvering av matmomsen fra 24 til 12 prosent tilsier isolert sett en prisreduksjon på 9,7 prosent, mens indeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer som inngår i konsumprisindeksen (KPI) falt med 8,9 prosent fra ...