• Fordelingseffekter av merverdiavgiftsreformer 

   Åvitsland, Turid; Aasness, Jørgen (Journal article, 2004)
   Vi analyserer fordelingseffekter mellom husholdninger som følge av to merverdiavgiftsreformer. Den første er en provenynøytral versjon av 2001-reformen, som innførte merverdiavgift på flere tjenester, økte satsen fra 23 ...
  • Redusert matmoms - fullt prisgjennomslag hindret av kiosker og bensinstasjoner? 

   Johansen, Ingvild (Journal article, 2003-10)
   En halvering av matmomsen fra 24 til 12 prosent tilsier isolert sett en prisreduksjon på 9,7 prosent, mens indeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer som inngår i konsumprisindeksen (KPI) falt med 8,9 prosent fra ...
  • Virkninger av merverdiavgiftsreformen og fjerningen av investeringsavgiften 

   Bye, Brita; Åvitsland, Turid (Journal article, 2002)
   En merverdiavgiftsreform ble gjennomført i Norge i løpet av 2001. Reformen innebar i praksis at noen flere tjenester ble merverdiavgiftspliktige. Den generelle momssatsen ble økt fra 23 til 24 prosent. For næringsmidler ble ...