• Avfallsavgifter : ein studie av avgifter på emballasjeråvarer 

   Bruvoll, Annegrete (Journal article, 1996)
  • Fordelingsvirkninger av grønne skatter på transport 

   Larsen, Erling Røed; Aasness, Jørgen (Journal article, 2002)
   Transportmåter som fly og taxi er mer energikrevende og forurensende enn transportmåter som sykkel, buss og moped, ifølge ulike indikatorer. Samtidig etterspørres fly og taxi relativt mer av rike husholdninger og sykkel, ...
  • Hva koster klimatiltak for Norge? 

   Bye, Brita; Fæhn, Taran (Journal article, 2009)
   Gjennom å oppsummere mye av forskningen om samfunnsøkonomiske kostnader ved klimatiltak i Norge, belyser denne artikkelen dilemmaer for norske myndigheter i utformingen av klimapolitikken fremover og får frem hvilke ...
  • Måling og feilmåling av miljøavgifter 

   Bruvoll, Annegrete (Journal article, 2009)
   Miljøavgifter skal korrigere for negative miljøkonsekvensar som marknadsaktørane ikkje tek omsyn til. Denne artikkelen ser nærare på teorien for miljøavgifter, og kor stort omfanget av slike avgifter er i Norge. Eurostat og ...