• Rammevilkår for energigjenvinning av plastavfall 

      Lindholt, Lars (Journal article, 1999)
      Myndighetene har en målsetting om økt energigjenvinning av plastavfall. Denne studien ser på rammevilkårene for slik energigjenvinning i forhold til energi produsert ved forbrenning av fyringsolje. Analysen fokuserer på ...