• Miljømerking og handel 

      Greaker, Mads (Journal article, 2002)
      Er miljømerking av mer miljøvennlige produkter først og fremst en form for skjult proteksjonisme? Dvs. erstatter I-landene toll og andre typer handelshindringer med miljømerkeordninger for å holde U-lands produkter ute ...