• Sjølvbilde, statusjag og miljøøydelegging 

   Brekke, Kjell Arne (Journal article, 1999)
   Kva vi kjøper, korleis vi bur og måten vi kler oss på, viser korleis vi ser på oss sjølve. Di rikare vi blir, di meir krevst det for å bu høveleg, kle seg rett eller vise andre sider ved sjølvbildet. Men, om ein stadig ...
  • Viser reduserte blyutslipp at økonomisk vekst er bra for miljøet? 

   Telle, Kjetil; Brekke, Kjell Arne (Journal article, 2001)
   Blyutslippene til luft har falt dramatisk de siste 20 årene. Samtidig har vi hatt økonomisk vekst. Betyr det at den økonomiske veksten har forårsaket de reduserte utslippene, og at økonomisk vekst er bra for miljøet, slik ...
  • Økonomisk vekst treng ikkje gi dårlegare miljø 

   Bruvoll, Annegrete; Flugsrud, Ketil; Medin, Hege (Journal article, 1999)
   Dei siste tiåra har det skjedd store endringar i luftureininga i Norge. Utsleppa av svovel, bly og andre tungmetall har gått dramatisk ned, utsleppa av klimagassar og NOx har vokse ufortrødent, medan andre utslepp har ...