• Klimapolitikk og teknologisk endring 

      Greaker, Mads; Heggedal, Tom-Reiel (Journal article, 2004)
      Nesten hele jordens kommersielle energiforsyning dekkes i dag av fossile brennstoffer. Ifølge anbefalingene fra FNs klimapanel må disse innen 50 år i stor grad erstattes av energikilder som ikke gir utslipp av klimagasser. For ...