Show simple item record

dc.contributor.authorJohansen, Ingvild
dc.contributor.authorNygaard, Ragnhild
dc.date.accessioned2010-12-01T09:02:01Z
dc.date.available2010-12-01T09:02:01Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationØkonomiske analyser, Årg. 28, nr. 5 (2009), 14-18en_US
dc.identifier.issn1504-5625
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/178287
dc.descriptionVed bruk av materiale fra denne publikasjonen skal Statistisk sentralbyrå oppgis som kilde. Artiklene er tilgjengelig på internett: www.ssb.no/oaen_US
dc.description.abstractInternasjonal uenighet om metode har ført til at selveiernes boligkonsum er utelatt i harmonisert konsumprisindeks (HKPI). På bakgrunn av et pilotprosjekt som pågår i regi av Eurostat, har Statistisk sentralbyrå (SSB) analysert konsekvensene av å inkludere selveiernes boligkonsum ved hjelp av nettoanskaffelsesmetoden. Med en forbruksutgift på 5 til 7 prosent av total forbruksutgift og kraftig vekst i boligprisene i perioden 1996 til 2007, er konsekvensen for HKPI til dels betydelig. Våre beregninger viser at den årlige veksten i HKPI for Norge i gjennomsnitt ville økt med nær 0,5 prosentpoeng i perioden 1996-2007. Tilsvarende analyser gjennomført av den europeiske sentralbanken viser at effektene på HKPI synes å være av samme størrelsesorden i de fleste andre europeiske land.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatistisk sentralbyråen_US
dc.subjectKonsumprisindekseren_US
dc.subjectBoligmarkeden_US
dc.subjectPriseren_US
dc.subjectBoligpriseren_US
dc.subjectBoligeren_US
dc.titleHarmonisert konsumpris indeks - virkningen av å inkludere boligprisen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210en_US
dc.source.pagenumber14-18en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record