Show simple item record

dc.contributor.authorWold, Bjørn K. Getz
dc.contributor.authorØvensen, Geir
dc.contributor.authorTuveng, Irene
dc.contributor.authorKiøsterud, Ellen Cathrine
dc.date.accessioned2012-03-05T22:13:32Z
dc.date.available2012-03-05T22:13:32Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationØkonomiske analyser, Årg. 30, nr. 5 (2011), 3-11no_NO
dc.identifier.issn1504-5625
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/178888
dc.description.abstractI Norge har statistikk en viktig funksjon i faktabasert samfunnsplanlegging. Vårt nasjonale statistikksystem bidrar til at politiske beslutninger kan tas på grunnlag av et solid statistikkgrunnlag. Dette systemet bygger på globale anbefalinger fra FNs Statistiske kommisjon, så vel som anbefalinger fra OECD og Eurostat. Gjennomføringen av disse anbefalingene blir så koblet til vår statistikklov og et omfattende institusjonelt samarbeid. Dessverre er statistikkgrunnlaget langt svakere både for nasjonal samfunnsplanlegging i mange utviklingsland og for hvordan bistanden påvirker økonomisk og sosial utvikling i de enkelte land. OECD/DAC har et godt system for statistikkføring av bistand, men dette skiller ikke mellom ulike grunnlag for bistandsoverføringer, som gjenoppbygging etter krig, fremme av giverlandenes politiske og økonomiske interesser eller mer uavhengig utviklingsorientert bistand. Både interne og eksterne gjennomganger av vårt institusjonelle samarbeid i ulike land viser at vi faktisk har lyktes i mye av det vi har ønsket å få til. Vi har bygget opp kompetanse og kapasitet hos våre samarbeidsinstitusjoner og hjulpet dem i å produsere et statistisk faktagrunnlag for samfunnsplanlegging. Samtidig har vi bidratt til at våre partnere har fått økt brukerfokus, og utviklet en forståelse for at veien til en bærekraftig statistikkutvikling går gjennom bedret forståelse av, og tilpasning til brukernes behov. Vi kan oppsummere dette i fire typer kompetanse: • Individuell kompetanse – både faglig, administrativ og ledelseskompetanse. • Institusjonell kompetanse – evne til å vurdere relevans og kvalitetskontroll av statistikk som skal publiseres, personal og organisasjonskultur og ikke minst ressurs- og kostnadseffektivitet. • Brukerkompetanse – evne til dialog med brukerne og evne til å produsere statistikk som gir beslutningstakerne det nødvendige grunnlaget for deres avgjørelser. • Samarbeidskompetanse – et bærekraftig nasjonalt statistikksystem i utviklingsland krever gode dialog mellom statistikkprodusenter, statistikkbrukere og giverland. Gjennom vårt samarbeid med partnere i Malawi og Sør- Sudan har vi høstet følgende tre generelle erfaringer: • Vi må alene eller i samarbeid med andre faglige bistandspartnere arbeide både med produsentene av statistikk, med brukerne, og ikke minst med relasjonene dem i mellom for å lykkes over tid. • Vi må relativt raskt få fram ett eller flere eksempler på ny eller forbedret statistikk som brukerne oppfatter som nyttig for å løse sitt eget oppdrag. • Vi må relativt raskt bygge opp partnerinstitusjonens kompetanse til selv å produsere ny eller forbedret statistikk, og så bygge på erfaringene og selvtilliten herfra i det videre arbeidet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherStatistisk sentralbyråno_NO
dc.subjectStatistikkproduksjonno_NO
dc.subjectBistandno_NO
dc.subjectUhjelpno_NO
dc.subjectUtviklingslandno_NO
dc.subjectMalawino_NO
dc.subjectSør-Sudanno_NO
dc.titleStatistikk som bistandno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Mathematics: 410::Statistics: 412no_NO
dc.source.pagenumber3-11no_NO
dc.source.volumeÅrg. 30no_NO
dc.source.journalØkonomiske analyserno_NO
dc.source.issueNr. 5no_NO
dc.identifier.doiwww.ssb.no


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record