• Langtidsledighet blant innvandrere, mai 2011- 2012 

      Olsen, Bjørn (Rapporter;2013/35, Journal article, 2013-09)
      Denne rapporten belyser andelen langtidsledige blant registrerte ledige innvandrere sammenliknet med ledige i befolkningen ellers. Det er de registrerte helt ledige som inngår i studien, og gruppen defineres som ”arbeidsføre ...