Now showing items 1-20 of 705

  • 2000-tallet: Fra optimisme til krise 

   Cappelen, Ådne; Eika, Torbjørn (Rapporter;2010/14, Research report, 2010)
   Norsk økonomi har i deler av det første tiåret på 2000-tallet vokst kraftig og fått ekstra drahjelp gjennom en meget gunstig utvikling i bytteforholdet med utlandet. Økonomien har også klart seg relativt bra gjennom ...
  • 70-åras feriereiser 

   Solheim, Trygve (Rapporter;1982/20, Research report, 1982-07-29)
  • A comparison of the labour market integration of immigrants and refugees in Canada and Norway 

   Aalandslid, Vebjørn (Reports;2009/31, Research report, 2009)
   According to the OECD (2008), Canada’s immigrants score among the highest in the industrialised world when it comes to employment rates. Measured by employment rate Canada ranked 3rd (only surpassed by Portugal and ...
  • A practical approach for modelbased poverty prediction 

   Mathiassen, Astrid; Øvensen, Geir (Rapporter;2007/9, Research report, 2007)
   The objective of this report is to provide practical guidance for producing poverty estimates based on ”light” household surveys. Mathiassen (2005) outlines the theoretical model. A household budget survey is used to ...
  • Administrativ gjennomføring og brukervurdering av SkatteFUNN : Delrapport i evalueringen av SkatteFUNN-ordningen 

   Foyn, Frank; Lien, Guro (Rapporter;2007/49, Research report, 2007)
   SkatteFUNN-ordningen ble opprettet i 2002 som et tiltak for å stimulere næringslivets forskning og utviklingsvirksomhet (FoU). Statistisk sentralbyrå har siden 2004 evaluert ordningen og samlet sluttrapport skal foreligge ...
  • Aktuelle skattetall 1979 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1979/23, Research report, 1979-09-04)
   Statistisk Sentralbyrå får stadig en rekke forespørsler i tilknytning til den alminnelige skattedebatt. Ofte blir det spurt om tall som ikke uten videre kan hentes fra offisielle norske og internasjonale statistiske ...
  • Aktuelle skattetall 1980 Current Tax Data 1980 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1980/27, Research report, 1980-09-25)
   Statistisk Sentralbyrå får stadig en rekke forespørsler i tilknytning til den alminnelige skattedebatt. Ofte blir det spurt om tall som ikke uten videre kan hentes fra offisielle norske og internasjonale statistike ...
  • Aktuelle skattetall 1981 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1981/26, Research report, 1981-09-29)
   I denne publikasjonen presenterer Statistisk Sentralbyrå et tallmateriale som er bearbeidet og tilrettelagt med sikte på å kunne nyttes i skatteanalyser og i den offentlige skattedebatt. En har lagt vekt på å illustrere ...
  • Aktuelle skattetall 1982 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1982/27, Research report, 1982-09-21)
  • Aktuelle skattetall 1983 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1983/25, Research report, 1983-10-17)
   I denne publikasjonen presenterer Statistisk Sentralbyrå et tallmateriale som er bearbeidd og tilrettelagt med sikte på & kunne nyttes i skatteanalyser og i den offentlige skattedebatt. En har lagt vekt på å illustrere ...
  • Aktuelle skattetall 1984 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1985/2, Research report, 1985)
  • Aktuelle skattetall 1985 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1985/33, Research report, 1985-10-07)
  • Aktuelle skattetall 1986 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1986/25, Research report, 1986-10-21)
  • Aktuelle skattetall 1987 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1987/21, Research report, 1987-10-21)
  • Aktuelle skattetall 1988 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1988/24, Research report, 1988-09-16)
  • Aleneforeldres levekår og tidsbruk 

   Opdahl, Stein (Rapporter;1984/16, Research report, 1984-11-08)
   I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå fram resultatene fra en undersøkelse blant aleneforeldre. Datagrunnlaget er et særutvalg av aleneforeldre ved Tidsnyttingsundersøkelsen 1980-81. Arbeidet er utført som ...
  • Alternative metoder for beregning av kostnadsnøkler for utgiftsutjevning mellom kommuner 

   Langørgen, Audun (Rapporter;2011/23, Research report, 2011)
   Inntektssystemet er et kriteriebasert system for fordeling av statlige rammetilskudd til kommunene, administrert av Kommunal- og regionaldepartementet. Det overordnete formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes ...
  • Analyse av ulikhet i fordelinger av levekår 

   Andersen, Arne; Aaberge, Rolf (Rapporter;1983/21, Research report, 1983)
   Ett av hovedformålene med en levekårsstatistikk er å belyse fordelingen av levekårene i befolkningen. En slik generell formulering av formålet kan imidlertid presiseres i en rekke ulike problemstillinger. Det er ganske ...
  • Analyse av ulikhet i fordelinger av levekår 

   Andersen, Arne S.; Aaberge, Rolf (Rapporter;1983/21, Research report, 1983-09-29)
  • Analyse av utviklingen i elektrisitetsforbruket 1978 og første halvår 1979 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1980/7, Research report, 1980-04-25)
   Dette arbeidet utgjør innstillingen fra et utvalg nedsatt av Olje- og energidepartementet for å analysere utviklingen i elektrisitetsforbruket i 1978 og første halvår 1979. Gruppe for ressursregnskap i Statistisk Sentralbyrå ...