• Pleie- og omsorgsstatistikk 1962-2010 

      Borgan, Jens-Kristian (Rapporter;2012/10, Tidsskriftartikkel, 2012)
      På midten av 1960-tallet var det om lag 25 000 plasser i institusjoner for eldre og funksjonshemmede. I over 20 år økte dette antallet til det i 1988 nådde en topp på nær 50 000. Utfasing av aldershjem reduserte deretter ...