Show simple item record

dc.contributor.authorClaus, Gunnar
dc.contributor.authorKristoffersen, Elisabeth Søholt
dc.contributor.authorMelby, Ingrid
dc.contributor.authorStrøm, Frøydis
dc.date.accessioned2012-02-26T12:20:12Z
dc.date.available2012-02-26T12:20:12Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1892-7513
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/181183
dc.description.abstractRapporten gir et bilde av inntektene til personer som er 60 år og eldre i årene 1999 til 2009. Formålet er å etablere et grunnlag som viser inntektsnivå og inntektssammensetning til denne gruppen før reglene om fleksibel pensjon trer i kraft. Når nye årganger av inntektsstatistikk er tilgjengelig, blir det mulig å studere hvordan inntektene til denne gruppen påvirkes av reglene om fleksibel pensjon. Personer som er 60 år eller eldre i Norge utgjorde over en million mennesker i 2009. Ved å inkludere personer fra 60 år har vi mulighet til å følge personene i overgangen til pensjonsalder. I rapporten følges ettårige alderskohorter over tid, og personene er gruppert som alderspensjonister, uførepensjonister, AFP-pensjonister og minstepensjonister. Det gis også inntektsstatistikk på husholdningsnivå for de samme gruppene. Statistikk over ettårige aldersgrupper viser at andelen personer med yrkesinntekt har økt for alle aldersgrupper fra 60 til 75 år i perioden 1999 til 2009. Andelen personer med yrkesinntekt blant 68- til 70- åringene har eksempelvis økt med rundt 8 prosentpoeng fra 1999 til 2009. Kvinner har hatt en større økning enn menn i andelen med yrkestilknytning fra 1999 til 2009. Ser vi eksempelvis på 63-åringene, økte andelen kvinner med tilknytning til arbeidslivet fra 58 prosent i 1999 til 65 prosent i 2009. Tilsvarende tall for menn var 74 prosent i 1999 og 76 prosent i 2009. ----- Abstract This report documents the income for those aged 60 and above for the years 1999 through 2009. The purpose has been to create a basis which shows income levels and composition of income for this group before new regulations for flexible retirement schemes are implemented. With coming income statistics it will be possible to study and analyse how flexible retirement schemes have affected the income of this group. Persons over the age of 60 accounted in 2009 for over 1 million people in Norway. By including those aged from 60 years of age, we had the opportunity to follow individuals through the transition to retirement. The report follows single year cohorts over time, and persons grouped as old-age pensioners, disability retirees, AFP-retirees and pensioners with minimum benefits. The report also includes income statistics at household level for these same groups. Statistics for single year cohorts show that the proportion of those with income from work has increased for all age groups from 60 to 75 years of age in the period 1999 to 2009. The proportion 68 to 70 year olds with income from work has respectively increased with approximately 8 percentage points from 1999 to 2009. The proportion of women within these groups with occupational affiliation has increased more than that for men in the period of 1999 to 2009.no_NO
dc.description.sponsorshipArbeidet ble finansiert av Arbeidsdepartementet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherStatistisk sentralbyråno_NO
dc.relation.ispartofseriesRapporter;2012/4
dc.subjectInntekterno_NO
dc.subjectInntektsstatistikkno_NO
dc.subjectNorgeno_NO
dc.subjectEldreno_NO
dc.subjectAlderspensjonno_NO
dc.subjectAFP-pensjonno_NO
dc.subjectMinstepensjonisterno_NO
dc.subjectPensjonerno_NO
dc.subjectPensjonisterno_NO
dc.subjectInntekterno_NO
dc.titleInntektsstatistikk for den eldre befolkningen 1999-2009 : en kohortanalyse av inntektsutviklingen for aldersgruppen 60 år og eldreno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO
dc.source.pagenumber84 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record