Show simple item record

dc.contributor.authorEkeland, Anders
dc.date.accessioned2018-02-14T10:57:48Z
dc.date.available2018-02-14T10:57:48Z
dc.date.issued2017-05-05
dc.identifier.isbn978-82-537-9533-1
dc.identifier.issn0806-2056
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2484587
dc.description.abstractI 2016 var det 20 910 sysselsatte i kraftsektoren som omfatter kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter. Dersom vi bare ser på kraftnæringen, var det 15 339 sysselsatte i 2016. Det innebærer en vekst på 9,3 prosent i perioden 2004 – 2016. De sysselsatte i kraftsektoren hadde i 2016 en gjennomsnittsalder på 44,7 år, mot 41,8 år for resten av næringslivet. Siden 2004 har andelen sysselsatte over 55 år økt fra 22,7 til 27,1 prosent i kraftsektoren, men samtidig har også andelen under 35 år økt fra 18,4 til 25,3 prosent. Andelen sysselsatte i kraftsektoren med høyere utdanning har økt i samme periode. I 2004 hadde 27 prosent av de sysselsatte høyere utdanning, mens denne andelen hadde økt til 36 prosent i 2016. Formålet med rapporten er å beskrive sysselsettingen i kraftnæringen og i virksomheter nært knyttet til denne næringen. Hovedfokus er på situasjonen i 2016 og endringer siste år, men det gis også en del hovedtrekk tilbake til 2004. I rapporten brukes betegnelsen kraftnæringen om næringen Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet i Statistisk Sentralbyrås Standard for næringsgruppering. Virksomheter med et stort innslag av sysselsatte med de samme utdanningene og yrkene som er typiske for virksomheter i kraftnæringen, er i rapporten omtalt som kraftrelaterte virksomheter. Samlet sett omtales disse to gruppene som kraftsektoren. Arbeidet med rapporten er finansiert av Energi Norge.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatistisk sentralbyrånb_NO
dc.relation.ispartofseriesRapporter;2017/11
dc.subjectEnerginb_NO
dc.subjectSysselsettingnb_NO
dc.titleSysselsatte i kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter 2016nb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Naturressursforvaltning: 914nb_NO
dc.source.pagenumber36 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record