Show simple item record

dc.contributor.authorBye, Anne Snellingen
dc.contributor.authorAarstad, Per Amund
dc.contributor.authorLøvberget, Anne Ingun
dc.contributor.authorHøie, Henning
dc.date.accessioned2018-03-01T13:10:55Z
dc.date.available2018-03-01T13:10:55Z
dc.date.issued2017-12-15
dc.identifier.isbn978-82-537-9657-4
dc.identifier.issn0806-2056
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2487983
dc.description.abstractRapporten presenterer statistikk som skal kaste lys over status og utvikling i dei ulike miljøpolitiske resultatområda for jordbruket. Frå 1999 til 2016 er jordbruksarealet i drift redusert med 5 prosent til 9,82 millionar dekar. Fulldyrka jordbruksareal er redusert med 9 prosent til 8,07 millionar dekar, medan areal med innmarksbeite har auka med 28 prosent til 1,56 millionar dekar. Frå 1999 til 2016 er talet på jordbruksbedrifter redusert med 42 prosent. Totalt var det 41 000 aktive jordbruksbedrifter i 2016. I 2016 stod jordbruket for 74 prosent av totale utslepp av lystgass i Noreg. Utslepp av ammoniakk frå jordbruk har dei seinaste åra utgjort over 90 prosent av dei totale utsleppa i landet. Husdyrproduksjonen står for nesten alle utsleppa av metan i jordbruket, og saman med avfallsdeponi er dette dei viktigaste kjeldene for utslepp av metan i Noreg. I rapporten kan du lese meir om mellom anna økologisk jordbruk, kulturlandskap, gjødsling, plantevern og tilførsel av næringsstoff til vassdraga og havet. Denne rapporten har blitt utgitt årleg sidan 1993 og byggjer på ei rekkje datakjelder i og utanfor Statistisk sentralbyrå. Rapporten er delfinansiert av Landbruksdirektoratet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatistisk sentralbyrånb_NO
dc.relation.ispartofseriesRapporter;2017/41
dc.subjectJordbruknb_NO
dc.subjectForurensningnb_NO
dc.subjectKlimanb_NO
dc.titleJordbruk og miljø 2017 : Tilstand og utviklingnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910nb_NO
dc.source.pagenumber181 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record