Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkjøstad, Othilde
dc.contributor.authorBeyrer, Svetlana
dc.contributor.authorHansen, Johannes
dc.contributor.authorHjemås, Geir
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-11-05T12:50:38Z
dc.date.available2019-11-05T12:50:38Z
dc.date.issued2019-02-15
dc.identifier.isbn978-82-537-9889-9
dc.identifier.issn0806-2056
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2626624
dc.description.abstractRiktig og god bemanning er en forutsetning for et velfungerende helsevesen. Nye behandlingsmuligheter, flere eldre og høyere levealder i befolkningen vil øke behovet for helsepersonell i fremtiden. Sykepleiere er en av personellgruppene det vil bli sterkest etterspørsel etter. For å rekruttere og beholde flere sykepleiere i helsetjenesten, trenger vi mer kunnskap om hvem som blir sykepleiere og hvilke valg de tar underveis i arbeidskarrieren. Rapporten beskriver sysselsettingssituasjonen blant sykepleiere i Norge i 2016, og nyutdannede sykepleieres tilknytning til arbeidsmarkedet i tiden etter fullført utdanning. Målet er å avdekke trender som kan gi bedre forståelse for dagens og fremtidens tilbud av sykepleiere. I analysens første del studerer vi arbeidsmarkedssituasjonen blant alle sysselsatte sykepleiere i 2016. I analysens andre del bruker vi sykepleiere som avsluttet utdanningen i 2005, 2009 og 2013 for å sjekke status på arbeidsmarkedet i tiden etter fullført utdanning. Rapporten viser at det var sysselsatt 111 036 sykepleiere i Norge i 2016. 85 prosent av disse jobber i helsetjenesten, mens 15 prosent jobber i andre næringer. Innenfor helsetjenesten jobber de fleste i spesialisthelsetjenesten. To av tre jobbet heltid, og en av tre hadde videreutdanning. Den vanligste videreutdanningen er anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleier, som 15 prosent har. I 2005 ble det utdannet 3 646 sykepleiere i Norge. Blant de av disse som var yrkesaktive i 2016, jobbet 88 prosent i helsetjenesten og 12 prosent i andre næringer. Regner vi med de som ikke er yrkesaktive, var det samlet sett en av fem som ikke jobbet i helsetjenesten i 2016. Syv av ti jobbet heltid, og 38 prosent hadde videreutdanning. De fleste starter karrieren sin i spesialisthelsetjenesten, men etter noen år i arbeidslivet er det vanligst å jobbe i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Sammenligningen av arbeidssituasjonen blant utdannede sykepleiere fra 2005, 2009 og 2013 tre år etter fullført utdanning, viser at andelen yrkesaktive som jobber i helsetjenesten har økt over tid. Samtidig er andelen utenfor arbeidslivet redusert. Samtidig viser rapporten at både alder og arbeidserfaring har betydning for om en sykepleier jobber i helsetjenesten eller ikke. Yrkesprosenten blant alle sykepleiere i 2016 er synkende med økende alder. Blant sykepleiere utdannet i 2005 avhenger yrkesprosenten i tiden etter fullført utdanning av både alder og arbeidserfaring. Sykepleiere med mer erfaring jobber i mindre grad i helsetjenesten enn sykepleiere med kortere erfaring i samme aldersgruppe.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatistisk sentralbyrånb_NO
dc.relation.ispartofseriesRapporter;2019/04
dc.subjectHelsepersonellnb_NO
dc.subjectHELSEMODnb_NO
dc.titleSykepleieres arbeidssted og nyutdannede sykepleieres tilknytning til arbeidslivetnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Matematikk: 410::Statistikk: 412nb_NO
dc.source.pagenumber34nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel