Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaakonsen, Gisle
dc.date.accessioned2022-05-10T12:35:47Z
dc.date.available2022-05-10T12:35:47Z
dc.date.issued2000-08-29
dc.identifier.isbn82-537-4835-3
dc.identifier.issn0806-2056
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2995096
dc.description.abstractData om utslipp til luft i Norge beregnes årlig av Statistisk sentralbyrå (SSB) i samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT). Disse utslippsoversiktene er utarbeidet ved hjelp av aktivitetsdata (f.eks. SSBs energiregnskap) og utslippsfaktorer (f.eks. tonn CO2/tonn fyringsolje). De nasjonale utslippstallene brytes ned på kommunenivå. SSB har på oppdrag fra SFT fordelt tallene for enkelte viktige kommuner videre ned på grunnkrets og bydelsnivå. Denne rapporten omhandler utslipp til luft av svevestøv, nitrogenoksider (NOX), svoveldioksid (SO2) og klimagassene CO2, metan og lystgass i byene Oslo, Bergen, Drammen og Lillehammeren_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatistisk sentralbyråen_US
dc.relation.ispartofseriesRapporter;2000/23
dc.subjectForurensning og klimaen_US
dc.titleUtslipp til luft i Oslo, Bergen, Drammen og Lillehammer 1991-1997 : Fordeling på utslippskilder og bydeleren_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber39 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel