Show simple item record

dc.contributor.authorMoafi, Hossein
dc.coverage.spatialNorgeen_US
dc.date.accessioned2022-08-01T12:05:30Z
dc.date.available2022-08-01T12:05:30Z
dc.date.issued2015-09
dc.identifier.issn0806-2056
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3009637
dc.description.abstractI 2009 fikk 12 800 innvandrere oppholdstillatelse, og de hadde samtidig rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 64 prosent av disse var i arbeid eller under utdanning, mens 3 prosent var mottakere av sosialhjelp i november 2012. Formålet med denne rapporten er å undersøke hvilken innvirkning norskopplæring kan ha hatt på innvandre som fikk oppholdstillatelse i 2009 (heretter omtalt som 2009-kohorten). Dette gjøres ved å se om innvandrernes deltakelse i arbeidslivet og utdanningssystemet varierer sammen med deltakelse i norskopplæring. Det er likevel ikke mulig ut fra denne rapporten å påvise direkte årsakssammenheng mellom norskopplæring og sysselsetting. Rapporten omtaler ikke innvandrere fra Norden eller andre EØS-land som har rett til opphold i Norge etter utlendingslovens EØS-kapittel. De fleste innvandrere deltok i norskopplæring Av 12 800 personer i 2009-kohorten som var i aldersgruppen 16-55 år i 2012, deltok 10 400 personer minst én time i norskopplæring i perioden 2009-2012. Dette tilsvarer en deltakerandel på 81 prosent. Nær 2 400 personer – altså 19 prosent av 2009-kohorten - deltok ikke i norskopplæringen. I denne gruppen var 34 prosent registrert med arbeid, og like stor andel var registrert med familiegjenforening som innvandringsgrunn. 15 prosent hadde oppgitt flukt som grunnen til innvandring til Norge. Blant dem som deltok i norskopplæringen, var 50 prosent registrert med familiegjenforening, mens 39 prosent var i Norge grunnet flukt. Mange norskelever fra Øst-Afrika Det var flest deltakere fra Eritrea, Afghanistan og Somalia, mens personer med landbakgrunn fra India, Russland, Afghanistan og USA hadde høyest andel blant ikke-deltakere. Betydelig sysselsetting også blant dem som ikke har hatt norskopplæring Andelen som var i arbeid eller utdanning, var større blant ikke-deltakere enn deltakere i norskopplæring, 84 mot 60 prosent. I tillegg til dem som var i arbeid eller utdanning, var 9 prosent av deltakerne i norskopplæring fortsatt i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, 4 prosent var registrert helt arbeidsledige og 3 prosent var mottakere av sosialhjelp. Flest menn sysselsatt Tallene viser at 74 prosent av alle menn i 2009-kohorten var sysselsatt eller under utdanning i 2012. Blant kvinner var denne andelen adskillig mindre: 56 prosent. Ni av ti menn som ikke deltok i norskopplæring, var i arbeid eller under utdanning, mens dette gjaldt syv av ti menn som deltok i opplæringen. Samme mønster gjør seg gjeldende for kvinner: 78 prosent av kvinner som ikke deltok i norskopplæring, var registrert med arbeid eller utdanning i november 2012. Tilsvarende andel for kvinner som deltok i opplæringen, var 52 prosent. De yngste med norskopplæring hadde størst sysselsettingsandel Ser vi nærmere på hver aldersgruppe blant dem som deltok i norskopplæringen, viser tallene at 61 prosent i aldersgruppen 16-25 år, 62 prosent i aldersgruppen 26- 35 år, 57 prosent i aldersgruppen 36-45 år og 47 prosent i aldersgruppen 46-55 år var enten sysselsatte, sysselsatte og under utdanning eller under utdanning.en_US
dc.description.sponsorshipRapporten er finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatistisk sentralbyråen_US
dc.relation.ispartofseriesRapporter;2015/38
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectInnvandrereen_US
dc.subjectNorskopplæringen_US
dc.subjectSysselsetningen_US
dc.titleNorskopplæring og sysselsetting blant innvandrere som fikk opphold i 2009en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber31en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal