Show simple item record

dc.contributor.authorSmith, Tone
dc.contributor.authorStave, Svein Erik
dc.contributor.authorUndelstvedt, Jørn Kristian
dc.date.accessioned2022-10-07T08:31:17Z
dc.date.available2022-10-07T08:31:17Z
dc.date.issued2002-12
dc.identifier.isbn82-537-5217-2
dc.identifier.issn0806-2056
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3024438
dc.description.abstractDenne rapporten sammenfatter de viktigste resultatene knyttet til økonomien i kommunal avløpssektor og rensing av avløpsvann fra kommunale kloakkrenseanlegg i 2001. Den gir en oversikt over beregnede kostnader, investeringer og gebyrinntekter i avløpsektoren med hovedvekt på 2001. Tall fra tidligere år er også med for om mulig å avdekke trender. I tillegg oppsummerer den de viktigste trekkene ved avløpsbehandlingen, blant annet utslipp av fosfor og nitrogen fra renseanlegg, renseeffekt, antall avløpsanlegg, hydraulisk kapasitet, tilknytningsgrad, slamdisponering og innhold av tungmetaller i slam. Statistisk sentralbyrå (SSB) har siden 1990 samlet inn fysiske data for avløpsektoren i samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT). Fra og med rapporteringsåret 1993 ble statistikken utvidet til også å omfatte økonomisk informasjon om avløpsektoren. I 1998 ble dataene for første gang samlet inn ved hjelp av det elektroniske rapporteringssystemet SESAM, som avløste forgjengeren SSB-AVLØP. I 2002 ble et nytt elektronisk rapporteringssystem tatt i bruk av alle landets kommuner. Alle 2001-data er for første gang rapportert via KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering).en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatistisk sentralbyråen_US
dc.relation.ispartofseriesRapporter;2002/35
dc.subjectForurensningen_US
dc.subjectKlimaen_US
dc.subjectVann og avløpen_US
dc.titleRessursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpsektoren. 2001en_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber81 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record