Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSlensvik, Julie Margrethe
dc.coverage.spatialNorgeen_US
dc.date.accessioned2022-10-21T09:30:57Z
dc.date.available2022-10-21T09:30:57Z
dc.date.issued2014-12
dc.identifier.issn0806-2056
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3027523
dc.description.abstractFormålet med rapporten er å beskrive sysselsettingen i kraftnæringen og i virksomheter nært knyttet til denne næringen. Hovedfokus er på situasjonen i 2013 og endringer fra 2012, men det gis også en del hovedtrekk tilbake til 2004. I rapporten brukes betegnelsen kraftnæringen om næringen Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet i Statistisk Sentralbyrås Standard for næringsgruppering. Virksomheter med et stort innslag av sysselsatte med de samme utdanningene og yrkene som er typiske for virksomheter i kraftnæringen, er i rapporten omtalt som kraftrelaterte virksomheter. Samlet sett omtales disse to gruppene som kraftsektoren.en_US
dc.description.sponsorshipArbeidet er finansiert av Energi Norge.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatistisk sentralbyråen_US
dc.relation.ispartofseriesRapporter;2014/40
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectSysselsettingen_US
dc.subjectKraftsektorenen_US
dc.titleSysselsatte i kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter 2013en_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber39en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal