Show simple item record

dc.contributor.authorUndelstvedt, Jørn Kristian
dc.date.accessioned2022-10-24T14:39:07Z
dc.date.available2022-10-24T14:39:07Z
dc.date.issued2004-06-07
dc.identifier.isbn82-537-6603-3
dc.identifier.issn0806-2056
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3028023
dc.description.abstractDenne rapporten sammenfatter de viktigste resultatene knyttet til rensing av avløpsvann fra kloakkrenseanlegg i kommunal sektor i 2002. Statistikken viser de viktigste trekkene ved avløpsbehandlingen, blant annet utslipp av fosfor og nitrogen fra renseanlegg, renseeffekt, antall avløpsanlegg, hydraulisk kapasitet, tilknytningsgrad, bruk av avløpsslam og innhold av tungmetaller i avløpsslam. Nordsjøen påvirkes av vassdrag i de landene som omkranser dette havområdet. Fylkene i Norge som drenerer til Nordsjøen omtales gjerne som "Nordsjøfylkene" (se definisjon i kapittel 6). Norge har inngått flere avtaler (Nordsjø-deklarasjonene - den siste i Bergen i 2002) med de øvrige landene som har vassdrag med utløp til Nordsjøen. Avtalene omfatter en hel rekke påvirkningsfaktorer for Nordsjøen, deriblant påvirkning fra befolkningen i form av utslipp fra avløpsrenseanlegg. Landene som har inngått avtalene har forpliktet seg til innen 2005 å redusere utslippene av næringsstoffene fosfor og nitrogen med 50 % sammenlignet med 1985. For Norge er målet nådd for fosfor, mens det fortsatt er stykke igjen før målet er nådd for nitrogen. De aller fleste avløpsrenseanlegg i Norge har sitt utslipp i vassdrag eller kystfarvann (resipienter). Vassdragene fører med seg næringsstoffer og andre stoffer som ikke fjernes i renseanleggene, ut i kystfarvann og havområder. Den stadige tilførselen av næringsstoffer til vassdrag og sjøvann kan medføre en overgjødsling (eutrofiering) av vannforekomstene, som igjen kan medføre uønsket høy algeproduksjon og forrykning av balansen i vannforekomstenes økosystemer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatistisk sentralbyråen_US
dc.relation.ispartofseriesRapporter;2004/10
dc.subjectAvløpen_US
dc.subjectForurensningen_US
dc.subjectUtslippen_US
dc.titleUtslipp og rensing i den kommunale avløpssektoren 2002en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber69 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record