Show simple item record

dc.contributor.editorStatistisk sentralbyrå
dc.date.accessioned2023-09-28T10:06:23Z
dc.date.available2023-09-28T10:06:23Z
dc.date.issued2009-02-05
dc.identifier.isbn978-82-537-7524-1
dc.identifier.issn0806-2056
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3092651
dc.description.abstractInntekts- og levekårsutviklingen har for de fleste innbyggerne i Norge vært meget god de siste årene. Hovedformålet med denne publikasjonen er derimot å belyse økonomi og levekår for ulike grupper som i større grad faller utenfor denne utviklingen, og som tradisjonelt sett har vært overrepresentert nederst i inntektsfordelingen. Dette gjelder for eksempel sosialhjelpsmottakere, enslige forsørgere, personer med flyktningbakgrunn og ulike trygde- og stønadsmottakere. Lavinntekt og inntektsfordeling Andelen personer med lavinntekt påvirkes i stor grad av hvordan en definerer lavinntekt. Ifølge OECDs lavinntektsdefinisjon hadde om lag 4 prosent av befolkningen lavinntekt i 2006 når personer i studenthusholdninger er utelatt, mens anslagene basert på EU sin definisjon ligger på knapt 10 prosent. De ulike tallene skyldes først og fremst at lavinntektsgrensen er satt betydelig høyere i EU sin definisjon (60 prosent av medianinntekten), slik at flere personer rimeligvis vil komme under denne lavinntektsgrensen, sammenlignet med OECD sin definisjon (50 prosent av medianinntekten). I tillegg gir den gamle OECD-skalaen, der en legger mindre vekt på husholdningenes stordriftsfordeler, en lavere medianinntekt i befolkningen enn EUs skala. Andelen personer med relativ lavinntekt har økt noe de siste ti årene i følge OECDs definisjon, mens EUs definisjon viser stor grad av stabilitet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatistisk sentralbyråen_US
dc.relation.ispartofseriesRapporter;2009/1
dc.subjectLevekåren_US
dc.subjectLavinntekten_US
dc.subjectSysselsettingen_US
dc.titleØkonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper, 2008en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber165 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record