Show simple item record

dc.contributor.authorGundersen, Geir Inge
dc.contributor.authorBye, Anne Snellingen
dc.contributor.authorBerge, Gisle
dc.contributor.authorHoem, Britta
dc.contributor.authorKnudtsen, Solveig Skjei
dc.date.accessioned2023-10-02T13:22:33Z
dc.date.available2023-10-02T13:22:33Z
dc.date.issued2009-09-09
dc.identifier.isbn978-82-537-7664-4
dc.identifier.issn0806-2056
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3093505
dc.description.abstractRapporten Jordbruk og miljø omhandlar tilstand og utvikling for gjennomføring av miljøtiltak i dei ulike resultatområda for jordbruket. Landbruks- og matdepartementet har satt opp miljømål for landbruksnæringa. I denne rapporten blir utvikling på sentrale område vurdert opp mot desse måla. Strukturen i jordbruket Av det totale landarealet i Noreg utgjer jordbruksareala om lag 3,3 prosent. Det registrerte jordbruksarealet i drift i 2008 utgjorde 10,24 millionar dekar. Frå 2002 har jordbruksarealet i drift blitt redusert kvart år, med til saman 225 500 dekar i perioden 2002-2008. Areal av open åker utgjorde 35 prosent av totalt jordbruksareal i drift i 2008, medan areal av eng og beite var den største kategorien med 65 prosent. Fulldyrka jordbruksareal er den mest fruktbare jorda og utgjorde 83 prosent av totalt jordbruksareal i drift i 2008, tilsvarande tall i 2002 var 84 prosent.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherStatistisk sentralbyråen_US
dc.relation.ispartofseriesRapporter;2009/37
dc.subjectForurensningen_US
dc.subjectJordbruken_US
dc.subjectKlimaen_US
dc.titleJordbruk og miljø : Tilstand og utvikling 2009en_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber102 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record