Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFlugsrud, Ketil
dc.contributor.authorHoem, Britta
dc.contributor.authorAasestad, Kristin
dc.date.accessioned2023-10-11T11:32:32Z
dc.date.available2023-10-11T11:32:32Z
dc.date.issued2010-09-13
dc.identifier.isbn978-82-537-7932-4
dc.identifier.issn0806-2056
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3095793
dc.description.abstractHovedformålet med prosjektarbeidet som er beskrevet i denne rapporten er å oppdatere og forbedre tallene for utslipp til luft av NOx fra skip i norsk innenriksfart og fiskebåter i det norske utslippsregnskapet. I rapporten dokumenteres hvordan utslipp til luft fra norsk innenriks sjøfart og fiske blir beregnet i det norske utslippsregnskapet og hvordan nye oppdaterte utslippsfaktorer er blitt utviklet for marin gassolje, tungdestillat og tungolje. Nye utslippsfaktorer fra Marintek (Bremnes Nielsen og Stenersen 2009) er blitt implementert i det nasjonale utslippsregnskapet. De nye basisfaktorene fra Marintek gjelder utslipp av NOx for forskjellige motortyper (sakte, middels og hurtiggående) bygget før og etter at utslippskrav (IMO) ble innført i år 2000. Basisfaktorene ble først vektet etter motortypefordeling innen skipskategorier (lastebåter, slepebåter, ferger etc.). Deretter vektes de etter forbruk for de forskjellige skipskategoriene. Denne beregningen er gjort for basisår med gode forbruksdata (1993, 1998, til dels 2004 og 2007). Gjennomsnittsfaktorer for utslipp av NOx fra kilden innenriks sjøfart og fiske i den nasjonale modellen er beregnet for de aktuelle næringene og blir presentert i denne rapporten. Aktuelle næringer er fiske, olje- og gassutvinning (flyttbare installasjoner), oljeboring (flyttbare installasjoner), forsvaret og samlekategorien "annet". For alt forbruk utenfor næringene fiske, olje- og gassutvinning og oljeboring (flyttbare installasjoner) og forsvar er en gjennomsnittsfaktor for NOx blitt beregnet og brukt på alle øvrige aktuelle næringer i utslippsregnskapet. Gjennomsnittsfaktorene er deretter blitt interpolert lineært over tidsserien og brukt i de årlige utslippsberegningene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatistisk sentralbyråen_US
dc.relation.ispartofseriesRapporter;2010/40
dc.subjectForurensningen_US
dc.subjectKlimaen_US
dc.subjectUtslippen_US
dc.subjectSkipsfarten_US
dc.titleUtslipp til luft av NOx fra innenriks sjøfart og fiskeen_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber46 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel