Show simple item record

dc.contributor.authorBjørkeng, Birgit
dc.date.accessioned2023-11-20T13:05:28Z
dc.date.available2023-11-20T13:05:28Z
dc.date.issued2011-01-01
dc.identifier.isbn978-82-537-8034-4
dc.identifier.issn0806-2056
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3103607
dc.description.abstractRapporten består av enkle analyser av elevmassen på de ulike realfagene i videregående opplæring, analyser av deres karakterer, og kartlegging av deres tidligere skoleprestasjoner. Denne rapporten er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Målet med prosjektet har vært å dokumentere rekruttering til og resultatoppnåelse i realfagene på videregående nivå, med spesielt fokus på kjønnsdimensjonen. Rapporten består av enkle analyser av elevmassen på de ulike realfagene i videregående opplæring, analyser av deres karakterer, og kartlegging av deres tidligere skoleprestasjoner. I tillegg er det gjennomført multivariate analyser der elevenes hjemmebakgrunn er trukket inn. Målet med analysene er å frambringe oppdatert informasjon om rekruttering til og kjønnssammensetning på realfagene, samt å systematisk undersøke kjønnsforskjeller i resultatoppnåelsen i disse fagene. Resultatet av analysene viser at rekrutteringen til de største realfagene gradvis økte fram til 2007, men at det de siste årene har vært en nedgang for de fleste fag. Som tidligere forskning har vist er det fortsatt ulik kjønnssammensetning på realfagene. Mens jenter dominerer på biologi og geofag er det klart flertall av gutter på fysikk, IT og teknologi og forskningslære. Jenteandelen på det største av realfagene, matematikk for realfag, ligger på om lag 40 prosent både på Vg2-nivå og Vg3- nivå. Andelen har vært svært stabil siden 2005. I realfagene på Vg2- og Vg3-nivå har jenter i all hovedsak bedre karakterer enn gutter, både til standpunkt og til eksamen. Til eksamen er det størst kjønnsforskjeller på matematikk for realfag på Vg3-nivå, der jenter gjennomsnittlig fikk i underkant av en halv karakter høyere enn gutter. Strykprosenten blant gutter på dette faget er svært høy, særlig til eksamen. En multivariat analyse av sannsynligheten for å velge matematikk for realfag på Vg3-nivå viser at gutter i større grad enn jenter velger faget. Barn av foreldre med høyere utdanning har høyere sannsynlighet for å velge full fordypning i matematikk for realfag enn barn av foreldre uten høyere utdanning. Dersom foreldrene i tillegg har høyere realfagsutdanning øker sannsynligheten. Innvandrerelever og norskfødte elever med innvandrerforeldre velger i større grad dette faget enn elever fra den øvrige befolkningen. I tillegg har gode grunnskoleresultater svært mye å si for at elever skal velge full fordypning i matematikk for realfag. Multivariate analyser av karakteroppnåelse i realfagene viser at kjønn har en selvstendig effekt når bakgrunnsvariabler er koblet på, og jenter får bedre karakterer enn gutter i de fleste fag. Foreldrenes utdanningsnivå er en viktig faktor når man skal forklare variasjon i realfagsresultater, og det er en sterk positiv effekt av høyt utdanningsnivå. Foreldre med realfagsbakgrunn ser også ut til å spille positivt inn i enkelte fag, og det er mors utdanning som gir utslag i flest fag. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har lavere realfagskarakterer enn den øvrige befolkningen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatistisk sentralbyråen_US
dc.relation.ispartofseriesRapporter;2011/3
dc.subjectUtdanningen_US
dc.subjectRealfagen_US
dc.titleJenter og realfag i videregående opplæringen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber43 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record