Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaagensen, Trine
dc.date.accessioned2023-11-20T17:11:54Z
dc.date.available2023-11-20T17:11:54Z
dc.date.issued2011-04-01
dc.identifier.isbn978-82-537-8078-8
dc.identifier.issn0806-2056
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3103721
dc.description.abstractRapporten inneholder utvalgte indikatorer og statistikk som beskriver miljøstatus og miljøutviklingen i de ti største kommunene samt i to storbyregioner i Norge. Disse i alt 13 kommunene inngår i ”Framtidens byer” som er et samarbeidsprogram mellom 13 byer, næringslivet og staten. Samarbeidsprogrammet ledes av miljø- og utviklingsministeren gjennom et årlig toppmøte med statsråder, ordførere/- byrådsledere, politisk ledelse i KS og næringsorganisasjonene. Framtidens byer er således samlebetegnelsen for disse kommunene i denne rapporten. Per 1. januar 2010 var innbyggertallet i Framtidens byer 1,7 millioner innbyggere, nær en tredel av Norges befolkning. Befolkningsveksten i disse kommunene i 2009, tilsvarte 49 prosent av den samlede tilveksten i Norge. Det er i byene man har noen av de største utfordringene med å forene hensyn til både utvikling og miljø i Norge. St.meld. nr. 26 (2006-2007) om Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand har løftet viktigheten av bymiljøet ved å gi areal- og transportpolitikkken en omfattende beskrivelse. God arealutnyttelse gir muligheter for energieffektivisering som følge av korte transportavstander, reduksjon av utslipp til luft, og tar hensyn til ulike bruks¬interesser knyttet til arealene. Rapporten inneholder indikatorer knyttet til arealutnyttelse og i hvilken grad nybygging skjer innenfor tettstedet. Tettsteds¬arealet per innbygger er redusert både i Framtidens byer og i alle landets kommuner samlet sett i årene 2000– 2009. Fortettingsgraden har avtatt de siste fem årene, noe som tilsier at nye bygg i større grad blir oppført utenfor den allerede etablerte tettstedsgrensen på tross av at målet er ”tettere byer”. For høy tetthet kan imidlertid gå på bekostning av tilgang til f.eks. leke- og rekreasjonsarealer og/eller nærturterreng. Indikatorene viser at tilgangen til både leke- og rekreasjonsarealer og nærturterreng i Framtidens byer er redusert, mens for landets kommuner samlet sett har det vært en liten økning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesRapporter;2011/12
dc.subjectMiljøvernen_US
dc.subjectByutviklingen_US
dc.titleByer og miljø : Indikatorer for miljøutviklingen i "Framtidens byer"en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber82 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel