Show simple item record

dc.contributor.authorEkeland, Anders
dc.date.accessioned2023-12-13T10:48:45Z
dc.date.available2023-12-13T10:48:45Z
dc.date.issued2014-03
dc.identifier.isbn978-82-537-8908-8
dc.identifier.issn0806-2056
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3107325
dc.description.abstractRapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumsnæringene og i næringer som produserer varer og tjenester som er spesielt rettet mot petroleumsnæringene. Vi omtaler denne siste gruppen som petroleumsrelaterte næringer. Hovedvekten ligger på situasjonen i 2011 og 2012, men det gis også tall tilbake til 2003, men da kun for begge næringsgrupper samlet. I 2012 var det 76 848 sysselsatte i petroleumsnæringene og de petroleumsrelaterte næringene til sammen. Av disse var 72 263 bosatt i Norge, mens 4 585 var bosatt i andre land og var kun i Norge på arbeidsoppdrag. Turnusordninger i jobber på sokkelen, med lange friperioder, gjør disse velegnet for langpendling. Fra 2011 til 2012 økte sysselsettingen med 7 542 eller 10,9 prosent Dette er en noe sterkere vekst enn fra 2010 til 2011, som var på 6,9 prosent. Blant sysselsatte bosatte i utlandet var økningen på14,3 %, litt ned fra 15 prosent fra 2010 til 2011. Selv om mye av virksomheten i petroleumsnæringene og de petroleumsrelaterte næringene er konsentrert til sokkelen og relativt få kommuner særlig på Vestlandet, finner vi at nesten alle landets bostedskommuner har sysselsatte i disse næringene, hele 420 av 430 kommuner. For de fleste av disse kommunene dreier det seg riktignok om svært få personer. Sola og Stavanger var de to bostedskommunene med høyest andel av de sysselsatte knyttet til petroleumsnæringene, med hhv. 16,0 og 15,4 prosent. Stord var bostedskommunen med klart høyest andel av de sysselsatte knyttet til petroleumsrelaterte næringer, 16,9 prosent. De sysselsatte i petroleums- og petroleumsrelaterte næringer skiller seg fra sysselsatte i privat sektor ellers ved å ha flere med høyere utdanning og en lavere andel kvinner. Kvinneandelen har imidlertid økt fra 16,4 prosent i 2003 til 20,7 prosent i 2012. Veksten har særlig kommet blant kvinner med høyere utdanning. Mens 59 prosent av de sysselsatte kvinnene hadde en utdanning på universitets- og høyskolenivå, var tilsvarende andel for menn 37 prosent. Når vi ser på innvandrere sysselsatt i disse næringene sammenlignet med øvrig privat virksomhet, finner vi at petroleumsrelaterte næringer ikke skiller seg vesentlig fra øvrig privat sektor, bortsett fra at andelen innvandrere med bakgrunn fra vesteuropeiske land utenom Norden er særlig høy for petroleumsnæringene. Samtidig er andelen fra EU-land i Øst-Europa langt lavere enn i de petroleumsrelaterte næringene og i privat sektor ellers. I kapittel 6 sammenlignes disse næringene med resten av privat sektor.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatistisk sentralbyråen_US
dc.relation.ispartofseriesRapporter;2014/12
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleSysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2012en_US
dc.typeReporten_US
dc.rights.holder© Statistisk sentralbyråen_US
dc.source.pagenumber41en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal