Show simple item record

dc.contributor.authorBøeng, Ann Christin
dc.contributor.authorIsaksen, Elisabeth
dc.contributor.authorJama, Sadiya M.
dc.contributor.authorStalund, Marita
dc.date.accessioned2023-12-28T14:59:10Z
dc.date.available2023-12-28T14:59:10Z
dc.date.issued2011-09-26
dc.identifier.isbn978-82-537-8190-7
dc.identifier.issn0806-2056
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3109057
dc.description.abstractHovedformålet med denne rapporten er å presentere indikatorer som knytter energibruken i Norge til relevante aktivitetsmål, og dermed indikere om energibruken blir mer effektiv. Rapporten beskriver utviklingen i energibruken og energiintensiteten for Norge for perioden 1990-2009, både på nasjonalt nivå og for detaljerte næringer. Den samlede energibruken i Norge utgjorde 282 TWh i 2009. Store deler av denne energien blir brukt innenfor industrien, husholdningene, olje- og gassutvinning og veitransport. I perioden 1990-2009 steg energibruken i Norge med 28 prosent. En viktig grunn til oppgangen i energibruk i Norge er økt aktivitet innenfor olje- og gassutvinning og økt veitransport. Hovedfokuset i denne rapporten er energibruk pr enhet produksjonsverdi (aktivitetsnivå) i faste priser, ettersom vi mener det er den mest dekkende indikatoren for energiintensitet i norsk økonomi. Energibruken pr enhet produksjonsverdi har vist en nedang på 29 prosent fra 1990 til 2009. Til sammenligning viste energibruken pr enhet bruttoprodukt (verdiskaping) en nedgang på 17 prosent. Andre nasjonale indikatorer for energiintensitet støtter opp under bildet om fallende energiintensitet. Trenden med synkende energiintensitet gjelder ikke bare Norge, men er en trend vi finner igjen i de fleste OECD-land. Nedgangen i energiintensiteten skyldes flere forhold. Blant annet har mer energieffektivt utstyr i husholdningene og forbedret produktivitet gjennom teknologisk endring i næringslivet spilt en viktig rolle. Andre faktorer som har bidratt til redusert total energiintensitet er vridninger i næringsstrukturen mot mindre energiintensive næringer, mer energieffektive bygninger, høyere utetemperatur og økt arbeidskraftproduktivitet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatistisk sentralbyråen_US
dc.relation.ispartofseries;2011/31
dc.subjectEnergiforbruken_US
dc.subjectEnergien_US
dc.titleEnergiindikatorer for Norge 1990-2009en_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber108 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record