Now showing items 1043-1062 of 4279

  • Factoring the environmental Kuznets curve evidence from Norway 

   Bruvoll, Annegrete; Medin, Hege (Discussion Papers;No. 275, Working paper, 2000)
   The environmental Kuznets curve theory suggests that economic growth may reduce environmental problems. In this article, we analyze the changes in environmentally damaging emissions to air in Norway from 1980 to 1996. In ...
  • Facts about entrepreneurship in Norway. Who become entrepreneurs and how do they perform? 

   Fjærli, Erik; Iancu, Diana; Raknerud, Arvid (Rapporter;2013/52, Report, 2013-11)
   The report focuses on the identification of entrepreneurs and entrepreneurial firms from registry data. We provide characteristics of new firms: their distribution by cohort, industry and size: their survival, growth and ...
  • Fakta om 18 innvandrergrupper i Norge 

   Henriksen, Kristin (Rapporter;2007/29, Report, 2007-08-16)
   Den rapporten er en samling av statistikk om 18 store innvandrergrupper med ikke-vestlig bakgrunn. Den er delvis en oppdatering av rapport 2004/10 "Fakta om 10 innvandrergrupper i Norge", men i tillegg er det kommet til ...
  • Fakta om ti innvandrergrupper i Norge 

   Lie, Benedicte (Rapporter;2004/14, Report, 2004-08-11)
   Den rapporten er en samling av statistikk om ti store innvandrergrupper med ikke-vestlig bakgrunn. Gruppene som er valgt ut er blant de største innvandrergruppene med ikke-vestlig bakgrunn i Norge; Pakistan, Vietnam, Irak, ...
  • Faktorer bak prisutviklingen på importerte klær 

   Moe, Mona Vibeke (Journal article, 2002-04)
   Prisveksten på importerte konsumvarer har vært lav de seneste årene, og lav prisvekst ved import av klær har vært en viktig faktor bak denne utviklingen: Importprisene for klær var i 2001 lavere enn for ti år siden. Flere ...
  • Faktoretterspørsel i transportproduserende sektorer 

   Brendemoen, Anne (Rapporter;1993/2, Report, 1993)
  • Familie og jobb i ulike kvinnegenerasjoner : barn, familie og jobb - holdninger og praksis gjennom 30 år 

   Lappegård, Trude; Noack, Turid (Journal article, 2009)
   Mann og barn er fortsatt en del av livet for de aller fleste kvinner, selv om takt og form har endret seg. Dagens unge kvinner har langt større valgfrihet i forhold til både kvinnerollen og morsrollen enn hva deres mødre ...
  • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2008 

   Henriksen, Kristin (Rapporter;2010/10, Report, 2010-03-04)
   Familieinnvandringen, det vil si personer som får opphold på grunnlag av familierelasjoner til noen i Norge, sto for 40 prosent av den ikke-nordiske innvandringen til Norge i perioden 1990-2008. Denne typen innvandring har ...
  • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2012 

   Sandnes, Toril; Henriksen, Kristin (Rapporter;2014/11, Report, 2014-03)
   Familieinnvandringen, det vil si personer som får opphold på grunnlag av familierelasjoner til noen i Norge, sto for 40 prosent av den ikke-nordiske innvandringen til Norge i perioden 1990-2012. Denne typen innvandring ...
  • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2013 

   Sandnes, Toril; Østby, Lars (Rapporter;2015/23, Report, 2015-05)
   Familieinnvandringen, det vil si personer som får opphold på grunnlag av familierelasjoner til noen i Norge, sto for 40 prosent av den ikke-nordiske innvandringen til Norge i perioden 1990-2013. Denne typen innvandring ...
  • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2018 

   Molstad, Christian Sørlien; Steinkellner, Alice (Rapporter;2020/5, Report, 2020-02-03)
   Fra 1990 til 2018 var familieinnvandring viktigste innvandringsgrunn for ikke-nordiske statsborgere og stod for 36 prosent av all innvandring fra land utenfor Norden. Familieinnvandring kan deles inn i to grupper; de ...
  • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2020 

   Molstad, Christian Sørlien; Gulbrandsen, Fredrik Berger; Steinkellner, Alice (Rapporter;2022/3, Report, 2022-01-28)
   I denne rapporten beskriver vi hovedtrekk ved familieinnvandringen til Norge i perioden 1990-2020. Rapporten er en videreføring av rapporten til Molstad og Steinkellner fra 2020, som beskrev familieinnvandringen i perioden ...
  • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990–2015 

   Dzamarija, Minja Tea; Sandnes, Toril (Rapporter;2016/39, Report, 2016-12-14)
   I denne rapporten beskriver vi hovedtrekk ved familieinnvandringen til Norge i perioden 1990-2015. Familieinnvandringen, det vil si personer som får opphold på grunnlag av familierelasjoner til noen i Norge, sto for 36 ...
  • Familieinnvandring, kjønn og sysselsetting 

   Aalandslid, Vebjørn; Tronstad, Kristian Rose (Rapporter;2010/23, Report, 2010-05-01)
   I løpet av de to drøye tiårene som har gått siden 1990, har tallet på innvandrere i Norge blitt nær tredoblet. I løpet av de to drøye tiårene som har gått siden 1990, har tallet på innvandrere i Norge blitt nær tredoblet. ...
  • Familiesituasjon og økonomi: En sammenlikning av husholdningers levestandard 

   Andersen, Arne S. (Rapporter;1991/19, Report, 1991)
  • Familievernet - brukere og innhold i tjenesten, 2002 og 2007 

   Allertsen, Linda M. (Rapporter;2009/21, Report, 2009-06-09)
   Dette er første analyse som Statistisk sentralbyrå har gjort i tilknytning til den offisielle familievernstatistikken som er samlet inn siden 2001. Analysen konsentrerer seg om to statistikkårganger, 2002 og 2007. Hensikten ...
  • Family composition and transitions into long-term care services among the elderly 

   Syse, Astri; Artamonova, Alyona; Thomas, Michael J.; Veenstra, Marijke (Discussion Paper;No. 954, Working paper, 2021-05)
   Elderly’s use of long-term care (LTC) services are likely to be influenced by family members, but there is scarce research on the role played by partners and/or adult children, especially taking geographic proximity into ...
  • Family formation, fatherhood and crime : an invitation to a broader perspectives on crime and family transitions 

   Skarðhamar, Torbjørn; Lyngstad, Torkild Hovde (Discussion Papers; 579, Working paper, 2009)
   Using large-scale individual-level Norwegian administrative register data on the total population of men, we study the offending rates five years prior to and after five different family-related transitions. Leading ...
  • Family policies and fertility : parents' parental leave use, childcare availability, the introduction of childcare cash benefit and continued childbearing in Norway 

   Lappegård, Trude (Discussion Papers;No 564, Working paper, 2008)
   Abstract: We address the relationship between family policies and fertility in Norway, including three somewhat different policies: parental leave, formal childcare, and the childcare cash benefit. Norwegian family policy ...
  • Family welfare cultures 

   Dahl, Gordon B.; Kostøl, Andreas Ravndal; Mogstad, Magne (Discussion papers;782, Working paper, 2014-06)
   Strong intergenerational correlations in various types of welfare use have fueled a long-standing debate over whether welfare receipt in one generation causes welfare participation in the next generation. Some claim a ...