• Befolkningsframskrivning 2011-2040: Regionale forutsetninger og resultater 

   Texmon, Inger; Brunborg, Helge (Journal article, 2011)
   Resultater fra årets befolkningsframskrivning gir vekst i en større andel av kommunene enn det som har vært resultatet i tidligere framskrivninger. Ifølge årets hovedalternativ vil det bli nedgang i én av fire kommuner ...
  • Befolkningsframskrivning 2011-2100: Modell og forutsetninger 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2011)
   Statistisk sentralbyrå publiserte nye befolkningsframskrivninger i juni. De er basert på en ny modell der innvandrere og deres barn født i Norge framskrives samtidig med den øvrige befolkningen. Antall innvandrere og hvor ...
  • Befolkningsutviklingen 

   Brunborg, Helge (Journal article, 2011)
   I 2010 ble befolkningsveksten igjen blant de høyeste i norsk historie, litt over 62 000. Dette skyldes at innvandringen økte betydelig fra 2009, til det høyeste nivået som noen gang er registrert. Utvandringen økte også ...