• Innretning av støtte til biodrivstoff 

      Greaker, Mads (Journal article, 2001)
      Støttesystemene i EU og Norge er lite egnet til å fremme læring da dagens støtte til biodrivstoff i EU og Norge i første rekke kommer førstegenerasjons biodrivstoff til gode. Siden læringspotensialet for denne ...