• Er særskilt støtte til "månelandingen" på Mongstad effektiv politikk? 

   Bye, Brita; Heggedal, Tom-Reiel; Jacobsen, Karl (Journal article, 2009)
   Regjeringens ”månelandingsprosjekt” innebærer at norske myndigheter gir særskilt støtte til forskning og utvikling av teknologier for karbonfangst og -lagring. I denne artikkelen drøfter vi om en slik selektiv virkemiddelbruk er ...
  • Hva koster klimatiltak for Norge? 

   Bye, Brita; Fæhn, Taran (Journal article, 2009)
   Gjennom å oppsummere mye av forskningen om samfunnsøkonomiske kostnader ved klimatiltak i Norge, belyser denne artikkelen dilemmaer for norske myndigheter i utformingen av klimapolitikken fremover og får frem hvilke ...
  • Lag på lag i norsk klima- og energipolitikk 

   Bruvoll, Annegrete; Dalen, Hanne Marit (Journal article, 2008)
   Utvikling av effektive politikktiltak er hovedfokus i energi- og miljøøkonomisk forskning. Standard økonomisk teori gir klare råd om hvordan kostnadseffektivitet kan oppnås. Man skal bruke ett virkemiddel per mål, enten ...