• Arbeidsmarkedsmobilitet i like og ulike regionale arbeidsmarkeder 

   Stambøl, Lasse Sigbjørn (Journal article, 2005)
   Denne artikkelen analyserer arbeidsmarkedsmobilitet i forskjellige kategorier av urbane og regionale arbeidsmarkeder med særlig vekt på omfang, struktur og kvalitet på den arbeidskraften som rekrutteres/ forsvinner. ...
  • Befolkningsframskrivning 2011-2100: Nasjonale resultater 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2011)
   Statistisk sentralbyrås siste befolkningsframskrivninger viser at både samlet folkemengde og antall innvandrere i de nærmeste tiårene vil øke sterkt med de fleste kombinasjoner av forutsetninger. Ettersom vi regner med ...
  • Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert tjenesteyting 

   Stambøl, Lasse Sigbjørn (Journal article, 2005)
   Denne artikkelen analyserer hvilken betydning den regionale arbeidsmarkedsmobiliteten har for sysselsettingsvekst i de lokale arbeidsmarkedene. Hypotesen er at økt mobilitet på arbeidsmarkedet øker sysselsettingen. Byer ...
  • Innenlandske flyttinger 

   Brunborg, Helge; Sørlie, Kjetil; Texmon, Inger (Journal article, 2005)
   Den framtidige regionale befolkningsutviklingen vil i stor grad bli bestemt av mønsteret for innenlands flytting. Både mobiliteten og omfordelingen av befolkningen mellom distriktene og sentrale strøk varierer over tid, ...