Show simple item record

dc.contributor.authorBrunvoll, Frode
dc.contributor.authorEngelien, Erik
dc.contributor.authorHoem, Britta
dc.contributor.authorHolmengen, Nina
dc.contributor.authorKarlsen, Håkon Torfinn
dc.contributor.authorMonsrud, Jan
dc.contributor.authorSteinnes, Margrete
dc.contributor.authorSønstebø, Anders
dc.contributor.authorWethal, Asbjørn
dc.date.accessioned2012-02-17T19:42:27Z
dc.date.available2012-02-17T19:42:27Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1892-7513
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/181231
dc.description.abstractRapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø. I den grad det har vært mulig, er norske data sammenlignet med indikatorer i EUs TERM-prosjekt (Transport and Environment Reporting Mechanism) og med andre internasjonale datakilder. I tillegg presenteres utdypende statistikk for Norge. Utvikling i transportarbeidet Gjennomsnittlig kjørelengde med personbil i Norge i 2007 var 31,7 kilometer per innbygger per dag. Regnet per innbygger i europeiske land var det italienerne som kjørte mest personbil med 33,1 kilometer per dag i gjennomsnitt i 2007. Det er finnene som kjørte mest personbil i de nordiske land med 33,0 km i gjennomsnitt per innbygger i 2007. Dette var drøyt 5 kilometer mer enn i Danmark og drøyt 3 kilometer mer enn i Sverige. I 2007 var den samlede årlige transportlengden med personbil i Norge 54,8 milliarder personkilometer (inklusiv drosjer og utleiebiler). Det har vært mer enn en tidobling siden 1960, da transportarbeidet med personbil var 5,13 milliarder personkilometer. Til tross for myndighetenes ambisjoner om bedre utnytting av intermodale transporter (transporter hvor flere typer transportmidler er involvert og hvor godstransportlenken på vei er kortest mulig), viser all internasjonal statistikk fortsatt jevn vekst i godstransporten på vei. Den gjennomsnittlige årlige veksten i transportarbeidet for godstransport på vei for EU-27 var 46 milliarder tonnkilometer fra 1995–2000. Fra 2000–2005 var den økt til 56 milliarder og fra 2005– 2007 var den gjennomsnittlige årlige veksten på nesten 64 milliarder tonnkilometer. Fra 2006 til 2007 var veksten i godstransportarbeidet på vei 3,9 prosent i EU-27 og for EU-12 på 11,6 prosent. Tilsvarende vekst for Norge var moderate 1,2 prosent. Kjøretøypark og infrastruktur Ved utgangen av 2008 var det registrert drøyt 3,1 millioner motorkjøretøyer (traktorer og motorredskaper er holdt utenfor) i Norge. Andelen personbiler var 71 prosent eller knapt 2,2 millioner kjøretøyer.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherStatistisk sentralbyråno_NO
dc.relation.ispartofseriesRapporter;2009/27
dc.subjectSamferdselno_NO
dc.subjectTransportno_NO
dc.subjectNorgeno_NO
dc.subjectStatistikkno_NO
dc.subjectTransportpolitikkno_NO
dc.subjectKlimagassutslippno_NO
dc.subjectMiljøskadelige virkningerno_NO
dc.subjectPersontransportno_NO
dc.subjectGodstransportno_NO
dc.subjectKjøretøyparkenno_NO
dc.subjectBilerno_NO
dc.subjectPassasjertransportno_NO
dc.subjectPriserno_NO
dc.subjectEngangsavgifter på kjøretøyno_NO
dc.subjectDrivstoffpriserno_NO
dc.subjectKollektivtransportno_NO
dc.subjectEl-bilerno_NO
dc.subjectHybrid-bilerno_NO
dc.subjectUtslipp til luftno_NO
dc.subjectLuftforurensningno_NO
dc.subjectTrafikkstøyno_NO
dc.subjectAvfallno_NO
dc.subjectTrafikkulykkerno_NO
dc.titleSamferdsel og miljø 2009. Utvalgte indikatorer for samferdselssektorenno_NO
dc.typeReportno_NO
dc.source.pagenumber147 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record